ME
MENG MENG Roasted Duck
city square mall, 80350 Johor Bahru, Johor, Malaysia
Maklumat
0 Gambar
0 Komen
Penarafan
  • Alamat:city square mall, 80350 Johor Bahru, Johor, Malaysia
Kategori
  • Restoran
Pilihan perkhidmatan
  • Makan di restoran:Ya
Kemudahan
  • Sesuai untuk kanak-kanak:Ya
Khalayak
  • Kumpulan:Ya
Organisasi yang serupa